Osoby upoważnione do reprezentowania firmy:

mgr inż. Marek Kulig
mgr inż. Zbigniew Mart

Dane kontaktowe:

COMPARE
08-440 Pilawa, Polska
ul. Dworcowa 5

tel. +48 22 203 43 77, +48 22 742 14 80

e-mail: info@compare.pl